top of page

Arddangosfeydd

Arddangosfeydd Unigol
(Un ystafell neu fwy wedi'i llenwi â gwaith celf yr arlunydd)

2023

 • "Bara... And Roses Too!",  Oriel Queen Street Gallery, Castell-nedd, Cymru

2022

 • "Gwaith Newydd", Ffin-Y-Parc, Llanrwst, Cymru.

2019

 • "The Smell of Capguns", Redhouse Cymru, Merthyr Tudful, Cymru.

2018

 • "Bring The Rising Home", Canolfan Celfyddydau Cwtsh, Casnewydd, Cymru.

 • "Bring The Rising Home", Canolfan Soar, Merthyr Tudful, Cymru.

 • "Bring The Rising Home", Y Bar, Canolfan Celfyddydau Pontardawe, Abertawe, Cymru.

2017

 • "Bring The Rising Home", Canolfan Soar.

 • "Bring The Rising Home", Oriel Makers Gallery, Ynyshir, Cymru.

 • "Bring The Rising Home", Y Bar, Canolfan Celfyddydau Pontardawe.

 • "Gwaith Newydd", Ffin-Y-Parc.

2016

 • Art In The Attic, Rhondda, Cymru.

 • Diwrnod Agored yr Amgueddfa, Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr, Cymru.

 • "Proses Adeiladu Effigy", Y Coleg Merthyr Tudful, Cymru.

2015

 • "Proses Adeiladu Effigy", Y Coleg Merthyr Tudful.

 • Oriel Andrew Lamont, Theatr Brycheiniog, Aberhonddu, Cymru.

 • Oriel Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd.

2014

 • Gosodiad "Breuddwydio am Hedfan" mewn cydweithrediad â Red Poets (Mike Jenkins, Jonathan Edwards, Tim Richards a Julie Pritchard). Redhouse Hen Neuadd y Dref, Merthyr Tudful, Cymru.

 • "Gwaith Newydd", Ffin-Y-Parc.

2013

 • "Y Rhagdybiaeth Achos ac Effaith", Oriel Celf Ganolog, Y Barri, Cymru.

 • Ffin-Y-Parc.

2012

 • "Gwaith Newydd", Ffin-Y-Parc.

 • "Dim Gobaith Caneri", Canolfan Celfyddydau Gorllewin Cymru, Abergwaun, Cymru.

 • "Dim Gobaith Caneri", Oriel Washington, Penarth, Cymru.

2011

 • "Dim Gobaith Caneri", Amgueddfa Celf Fodern Cymru, Machynlleth, Cymru.

 • "Dim Gobaith Caneri", Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful, Cymru.

 • "Cyfres y Mabinogion", Canolfan Soar, Merthyr Tudful, Cymru.

2010

 • "Gwaith Newydd", Canolfan Dylan Thomas, Abertawe, Cymru.

2008

 • "A Bloke Called Hero", Canolfan Dylan Thomas.

2006

 •  “Straeon heb Naratif”, Canolfan Treftadaeth Cwm Rhondda, Cymru.

2004

 • “Natur neu Magwraeth”, West Wales Arts Centre.

2002

 • "Brothers, Sisters & Dogs", West Wales Arts Centre.

2001

 • "Breuddwydion, Straeon Tylwyth Teg, Mythau a Hunllefau", Oriel Washington.

2000

 • “Mytholeg Fodern”, Oriel Washington.

1997

 • Kilvert Gallery, Cleirwy, ger. Y Gelli, Powys, Cymru.

 • Norwegian Church Arts Centre, Bae Caerdydd, Cymru.

Arddangosfeydd Grŵp Dethol  

2024

 • Diwydiant / Industry, Oriel Queen Street Gallery, Castell-nedd, Cymru.

2023

 • "Gaeaf Sioe Gymysg", Oriel Queen Street Gallery, Castell-nedd.

 • "Celf Gwyrdd - Y Grŵp Cymreig", Celf Canol Cymru, Caersws, Powys.

 • "Resilience" Sioe Grŵp y Gwanwyn, M.A.D.E. Caerdydd.

 • "Golwg Ar Y Grŵp Cymreig", y Gaer, Aberhonddu.

 • "Dathliad o Baentiadau Cyfoes Cymreig", Oriel Futures, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

 • "Gaeaf Sioe Gymysg", Ffin-Y-Parc.

2022

 • "Dathliad o Baentiadau Cyfoes Cymreig", Oriel Futures, Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd.

 • "Sioe Gymysg y Nadolig", Ffin-Y-Parc.

 • "Ar Draws Dau Gwm" gan Y Grwp Cymreig, Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr.

 • Y Grŵp Cymreig, Oriel Turner House, Penarth, Bro Morgannwg.

 • "Clay - Canvas" (Ochr yn ochr â serameg gan Thomasin Tohie. Rhan o Dathliad o Baentiadau Cyfoes Cymreig 2022), Crefft Yn Y Bae, Bae Caerdydd

 • "Land of Change", Elysium, Abertawe

 • "Dathliad o Baentiadau Cyfoes Cymreig", Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful.​

 • "Sioe Haf Gymysg", Ffin-Y-Parc.

 • Fountain Fine Art, Llandeilo.

 • "By Our Hands" - Portreadau Artist gan Judith Beecher, gyda gwaith gan bob artist ochr yn ochr â'u portread, Prosiect Treftadaeth Gymunedol Sant Elfan, Aberdâr.

 • Queen Street Gallery, Castell-nedd.

 • "Sioe Gymysg y Gaeaf", Ffin-Y-Parc.

2021

 • "Sioe Gymysg y Nadolig", Ffin-Y-Parc.

 • Y Grŵp Cymreig, Attic Gallery, Abertawe.

 • Y Grŵp Cymreig, Oriel Celf Ganolog, Y Barri, Bro Morgannwg.

 • "Sioe Gymysg yr Haf", Ffin-Y-Parc.

2020

 • "Sioe Gymysg y Nadolig", Ffin-Y-Parc.

 • "Sioe Gymysg yr Haf", Ffin-Y-Parc

 • "Twenty Twenty" Y Grŵp Cymreig, Found Gallery, Aberhonddu, Cymru.

 • "Merched a'r Cymoedd", Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr, Cymru.

2019

 • "Cyfres Y Grŵp Cymreig yn 70", Yr Academi Frenhinol Gymreig, Conwy, Cymru.

 • "Cyfres Y Grŵp Cymreig yn 70", MoMA Machynlleth, Cymru.

 • "Sioe Gymysg yr Haf", Ffin-Y-Parc

 • "Arddangosfa Haf", MADE Cardiff.

 • "Arddangosfa Haf", Fountain Fine Art, Llandeilo.

 • Arddangosfa'r Gwanwyn, Oriel Kooywood, Caerdydd.

 • Cockaygne: British Contemporary Art, Prinz Eugen-Straße 2/5, 1040 Wien, Fienna, Awstria.

 • "Y Grŵp Cymreig - Dychymygion Amrywiol", Oriel HeARTh, Ysbyty Llandochau, Bro Morgannwg.

 • ""Cyfres Y Grŵp Cymreig yn 70"", Oriel Y Senedd ac Oriel Futures, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd.

 • "Sioe Gelf Fforddiadwy Gaeaf", MADE Cardiff.

 • "Sioe Gymysg y Gaeaf", Ffin-Y-Parc

2018

 • "Cyfres Y Grŵp Cymreig yn 70", Oriel Y Senedd ac Oriel Futures, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd.

 • "vis-à-vis", Oriel Y Bont, Prifysgol De Cymru, Pontypridd.

 • "Taith", Celfyddyd Gyfoes o Gymru, Ysgubor Pear Tree, Beccles, Suffolk, Lloegr.

 • "Sioe Gymysg yr Haf", Ffin-Y-Parc.

 • "Taboo", Makers Gallery, Rhondda.

 • "Fflodeuyn", MADE Cardiff.

 • "Cyfres Y Grŵp Cymreig yn 70", Mid Wales Arts Centre, Powys.

 • "Taith: Celfyddyd Gyfoes O Gymru", Prinz Eugen-Straße 2/5, 1040 Wien, Vienna, Awstria.

 • Oriel Kooywood, Caerdydd, Cymru.

 • "Cyfres Y Grŵp Cymreig yn 70", Amgueddfa Cwm Cynon.

 • Arddangosfa Glasbury Arts, Y Clas ar Wy, Powys, Cymru.

 • "Sioe Gelf Fforddiadwy Gaeaf"", MADE Cardiff.

 • "Sioe Gymysg y Gaeaf", Ffin-Y-Parc.

2017

 • Codwr Arian Oriel "Fill A Frame", MADE Caerdydd.

 • "Arddangosfa Haf", MADE Cardiff.

 • "Dathliad o Baentiadau Cymreig Cyfoes", Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful.

 • "Gweledigaethau Prin", Y Grŵp Cymreig, Canolfan Gelfyddydau Llantarnham Grange, Cwmbrân, Torfaen.

 • "Casgliad Y Tabernacl / The Tabernacle Collection", MoMA Machynlleth.

 • "Headmost", Workers Gallery, Ynyshir, Rhondda.

 • "Teithiau | Journeys" (gyda Heather Eastes ac Alan Salisbury) Oriel Y Senedd, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd.

 • Y Grŵp Cymreig, Amgueddfa ac Oriel Gelf Dinbych-y-pysgod, Dinbych-y-pysgod, Sir Benfro.

 • Ffin-Y-Parc.

2016

 • Arddangosfa Lansio Ymddiriedolaeth Amgueddfa Cwm Cynon, Amgueddfa Cwm Cynon.

 • "Sioe Gaeaf" & "Sioe Haf", Ffin-Y-Parc.

 • "Sioe Haf", Fountain Fine Art, Llandeilo.

 • Fountain Fine Art, Caerdydd.

 • "Myrdd o Bersbectifau", Y Grŵp Cymreig, Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful, Cymru.

 • Gŵyl Merthyr Rising, Redhouse, Merthyr Tudful, Cymru.

 • "4 Artist: 4 Journeys", Academi Frenhinol Gymreig, Conwy, Cymru.

 • Oriel Lion Street, Y Gelli, Powys, Cymru.

2015

 • "Sioe Gaeaf", Fountain Fine Art, Caerdydd.

 • Arwerthiant Celf (er budd Shelter Cymru), Pafiliwn Pier Penarth, Penarth, Bro Morgannwg.

 • Y Grŵp Cymreig, Oriel BBK Kunstforum, Düesseldorf, yr Almaen.

 • Y Grŵp Cymreig, Redhouse - Hen Neuadd y Dref, Merthyr Tudful, Cymru.

 • "Sioe Gaeaf" & "Sioe Haf", Ffin-Y-Parc.

 • Oriel Lion Street.

 • "Sioe Gaeaf" Attic Gallery, Abertawe, Cymru.

2014

 • "Sioe Haf" a "Sioe Gaeaf", Ffin-Y-Parc.

 • Y Grŵp Cymreig, Theatr Clwyd Cymru, Mold, Cymru.

 • Arwerthiant Celf (er budd Shelter Cymru), Rossett Hall, Wrecsam, Cymru.

 • Oriel Lion Street.

 • "Sioe Gaeaf" Attic Gallery.

 • "Yma ac Acw / Hier und Da / Yma ac Yno", Y Grŵp Cymreig a'r grŵp Almaeneg BBK, Mid Wales Arts Centre, Caersws, Cymru.

 • "Garden of Earthly Delights", Oriel Water Street, Todmorden, Lloegr.

 • "Scream Machine", (sioe dau berson gyda John Williams, gyda cherddoriaeth a pherfformiadau Red Poets), Undercurrents Gallery, The Bird's Nest, Deptford, Llundain, SE8, Lloegr.

 • "Casgliad y Tabernacl", MoMA Cymru.

 • "Drawn To It", Water Street Gallery

 • Y Galeri, Caerffili, Cymru.

2013

 • Y Grŵp Cymreig a grŵp Americanaidd ISEA, National Watercolour Society, San Pedro, California, UDA.

 • "Sioe Nadolig", Ffin-Y-Parc.

 • Y Grŵp Cymreig ac ISEA, Big Arts, Sanibel, Florida, USA.

 • "Arwerthiant Celf" (Er budd Shelter Cymru), Canolfan Cymry Llundain, Llundain, Lloegr.

 • Y Galeri, Caerffili.

 • "Sioe Haf", Ffin-Y-Parc.

 • Water Street Gallery.

 • "Sioe Haf", Oriel Lefel Un, Parc Treftadaeth Cwm Rhondda.

2012

 • "Sioe Haf" a "Sioe Gaeaf", Ffin-Y-Parc.

 • "Arwerthiant Celf" (Er budd Shelter Cymru), Academi Frenhinol Gymreig, Conwy, Cymru.

 • "Arwerthiant Celf" (Er budd Tros Gynnal), Amgueddfa Abertawe ac Oriel Washington, Cymru.

 • "Sioe Haf", Oriel Level One, Canolfan Dreftadaeth Cwm Rhondda.

 • West Wales Arts Centre.

 • Water Street Gallery.

2011

 • Galeri, Betws-Y-Coed, Cymru.

 • "Arwerthiant Celf" (Er budd Tros Gynnal), Amgueddfa Abertawe ac Oriel Washington.

 • "Sioeau Haf a Gaeaf", Ffin-y-Parc.

 • "Four Contemporary Artists", Oxmarket Centre of Art, Chichester, Lloegr.

 • Water Street Gallery.

2010

 • Water Street Gallery.

 • “Artist Cymreig y Flwyddyn”, Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, Cymru.

2009

 • "Ad-Hoc" (Saith artist), Oriel yr Hen Lyfrgell, Caerdydd, Cymru.

 • "Arwerthiant Celf" (Er budd Tros Gynnal), Amgueddfa Abertawe.

 • "Masterstrokes of Welsh Contemporary Art", MoMA Cymru

 • Galeri, Betws-Y-Coed.

 • West Wales Arts Centre.

2008

 • "Sioe Nadolig", Oriel Kooywood, Caerdydd, Cymru.

 • "Arwerthiant Celf" (Er budd Tros Gynnal), Amgueddfa Abertawe.

 • (Sioe tri person) Galeri, Betws-Y-Coed.

 • "Mythau a Straeon Tylwyth Teg", Oriel Washington.

 • "Sioe yr Haf", Oriel Kooywood, Caerdydd.

 • "New Wave", Bute Space, Bae Caerdydd.

 • West Wales Arts Centre.

 • "Arddangosfa Pasg", Art Works, Blaenafon.

2007

 • "Arddangosfa Nadolig", Oriel Washington.

 • "Summer Wash", Oriel Washington.

 • Oriel Kooywood.

 • “Artist Cymreig y Flwyddyn”, Neuadd Dewi Sant.

 • Amgueddfa Celf Fodern Cymru.

 • West Wales Arts Centre.

2006

 • Oriel Kooywood.

 • “Artist Cymreig y Flwyddyn”, Neuadd Dewi Sant.

 • Oriel Washington.

 • West Wales Arts Centre.

2005

 • Oriel Washington.

 • West Wales Arts Centre.

2004

 • Oriel Washington.

 • West Wales Arts Centre.

2003

 • West Wales Arts Centre.

 • Oriel Washington.

2002

 • "Celf Cymreig Cyfoes", Beatrice Royal Gallery, Hants, Lloegr.

 • West Wales Arts Centre.

2001

 • Oriel Washington.

 • West Wales Arts Centre.ru.

2000

 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Llanelli, Cymru.

 • West Wales Arts Centre.

 • Kilvert Gallery.

 • Oriel Washington.

1999

 • “Animal Magic”, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Llandysul, Cymru.

 • West Wales Arts Centre.

 • Kilvert Gallery.

 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn, Cymru.

1998

 • Yr Uwchgynhadledd Ewropeaidd, Neuadd y Ddinas, Caerdydd, Cymru.

 • “Wild Thing”, Oriel Myrddin, Caerfyrddin, Cymru.

 • “Man Heaven’s Master Piece”, MoMA Cymru.

 • “Look Without Prejudice”, Neuadd Dewi Sant.

 • Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Pen-y-bont ar Ogwr, Cymru.

 • "Arddangosfa Gelf Eisteddfod Genedlaethol Cymru", Neuadd Dewi Sant.

 • “The Art of Living”, Eastnor Castle, Henffordd, Lloegr.

 • “The Art of Living”, Hever Castle, Caint, Lloegr.

 • “Tales From The Unexpected” (Sioe dau berson gyda Thomasin Smith (Toohie)), Oriel Washington.

1997

 • “Éigse/Carlow Arts Festival”, Gweriniaeth Iwerddon.

 • “Princeton International Art Exhibition”, Palmer Square, New Jersey, UDA

 • Atelier/Galerie Wandelbar, Gstaad, y Swistir.

 • “Ism”, Theatr y Sherman, Caerdydd.

1996

 • “Cymru Ifanc III”, yr Academi Frenhinol Gymreig

 • Mid Wales Arts Centre.

 • “Crows Having Fun” (Sioe pedwar person), Raw Gallery, Tower Bridge, Llundain, Lloegr.

1994

 • “A New Spirit”, Collyer Bristow Gallery, Llundain, Lloegr.

bottom of page