Curriculum Vitae

Born

Michael Gustavius Payne, 1969, in Merthyr Tydfil, Wales.


Education

2009 - 2011, University of Glamorgan (PGCE).

2002 - 2005, UWIC (University of Wales Institute, Cardiff) (Cert HE).

1993 - 1996, Cheltenham & Gloucester College of Higher Education (First Class B.A. Honours, Fine Art).

1995, Athens School of Fine Arts, Greece (Erasmus Exchange).

1991 - 1993, Mid Glamorgan Centre of Art & Design Technology.
 

Exhibitions

(See list)

 

Membership

The Welsh Group 

Wandelbar Art International

 

Awards include
Purchase Award, Museum of Modern Art Wales (2011).
Project Grant, Arts Council of Wales (touring exhibition; Dim Gobaith Caneri with poet Mike Jenkins) (2010).
Purchase Prize (Visitors Choice), University of Glamorgan (1999).
Prize Winner, Young Wales III, Royal Cambrian Academy (1996).
Purchase Prize, Cheltenham and Gloucester Building Society (1996).
Student of The Year, National Eisteddfod of Wales (1993).

 

Collections include

Museum of Modern Art Wales (The Tabernacle Collection).
University of South Wales.
University of Gloucestershire.
Cheltenham and Gloucester Building Society.

Luciano Benetton Collection - Imago Mundi.

 

Community arts

Has worked in community arts across south Wales (mainly Merthyr Tydfil) since 1996.

 

TV and radio

(In relation to the artist's own artwork)

2018; BBC Radio Cymru, Stiwdio (12/12/18) - Feature interview.

2018; S4C, Heno (19/11/18) - Feature interview.

2018; S4C, Cynefin (21/01/18) - Feature interview.

2015; BBC Radio Wales, Arts Show (22/07/15) - Feature interview.

2011; S4C, Wedi 3 (30/03/11) - Feature interview.

2010; S4C, Wedi 3 (23/12/10) - Feature interview.

2008; S4C, Sioe Gelf (05/11/08) - Feature interview.

2007; S4C, Wedi 3 - Group show article.

1998; HTV, Fresh, - Feature interview.

1997; HTV, A Word In Your Eye - Artwork included.

1993; BBC2, National Eisteddfod of Wales 1993 - Feature interview.

1993; BBC1 Wales, The Slate - Feature interview.

 

Arts Judge

2017; Y Galeri, Caerphilly, Open Art Competition.

2016; Y Galeri, Caerphilly, Open Art Competition.

2007; John Tripp Award for Spoken Poetry, Regional Heat, Merthyr Tydfil.

2006; Rhondda Heritage Park, Open Art Competition.

Together with numerous community arts events.

Selected publications

Y Grŵp Cymreig yn 70 | The Welsh Group at 70 (2019)

David Moore

(Welsh and English).

Featuring Gustavius Payne.

Bring The Rising Home! (Culture Matters / Manifesto) (2017).

Poetry by Mike Jenkins with paintings by Gustavius Payne.

So Many Different Suns - Contemporary Artists from Wales, Imago Mundi - Luciano Benetton Collection (2017).

Texts by Luciano Benetton, Stephanie Szakalo and Jonathan Clarkson (English and Italian).

Featuring Gustavius Payne.

Post-War to Post-Modern: A Dictionary of Artists in Wales (2015).

Peter W Jones and Isabel Hitchman.

Featuring Gustavius Payne.

Hier und Da / Yma ac Acw / Here and There:

The Welsh Group and BBK Düsseldorf (2014).

(Welsh, German and English).

Featuring Gustavius Payne.

Cover illustrations

Onward / Ymlaen! An anthology of radical poetry from contemporary Wales (Culture Matters) (cover and internal images)

Nothing To Lose (Yes Merthyr) poetry anthology

WALLS (Within A Little Love Story) CD by Dunkie

Rabbit Hole CD by Dunkie

Sugar CD by Dunkie

Can A Song Save Your Life CD by Dunkie

Sofa Surfin (Gwasg Carreg Gwalch) poetry by Mike Jenkins.

7" vinyl single by The Joy Formidable & White Noise Sound.

Bach Yn Ryff CD by Jamie Bevan a'r Gweddillion.

Red Poets magazines #19, #21 & 23.

Light At The End of The Tunnel CD (KB Records) and vinyl LP (Aggro Beat/Rebel Sound) by punk band Foreign Legion.

Barkin! (Gwasg Carreg Gwalch) poetry by Mike Jenkins.

Walking On Waste (Gwasg Carreg Gwalch) poetry by Mike Jenkins.
The Barking Thing (Bloodaxe) poetry by Suzanne Batty.
Laughter Tangled in Thorn and Other Poems (Gwasg Carreg Gwalch) by Mike Jenkins.
Artwork used as the front cover and poetic inspiration by Cen Williams, for Taliesin #107 magazine (Academi).

Ganwyd

Michael Gustavius Payne, 1969, ym Merthyr Tudful, Cymru.

Addysg

2009 - 2011, Prifysgol Morgannwg (TGPA).

2002 - 2005, UWIC (Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd) (Tyst AU).

1993 - 1996, Coleg Addysg Uwch Cheltenham a Chaerloyw (Baglor y celfeddydau dosbarth cyntaf, Celf Gain).

1995, Ysgol Celfyddydau Gain Athen, Groeg (Raglen Erasmus).

1991 - 1993, Canolfan Celf Dylunio a Thechnoleg Morgannwg Ganol.
 

Arddangosfeydd

(Gweler restr).


Aelodaeth

Y Grŵp Cymreig 

Wandelbar Art International

Dyfarniadau y cynnwys
Gwobr Brynu, MoMA Cymru (2011).
Grant Prosiect, Cyngor Celfyddydau Cymru (arddangosfa deithiol; Dim Gobaith Canerigyda'r bardd Mike Jenkins) (2010).
Dewis yr Ymwelwyr, Gwobr Brynu, Prifysgol Morgannwg (1999).
Ennillwr Gwobr, Cymru Ifanc III, Yr Academi Frenhinol Gymreig (1996).
Gwobr Brynu, Gymdeithas Adeiladu’r Cheltenham and Gloucester (1996).
Myfyriwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol (1993).

Casgliadau yn cynnwys
MoMA Cymru (Casgliad y Tabernacl).
Prifysgol De Cymru.
Y Brifysgol Caerloyw.

Gymdeithas Adeiladu’r Cheltenham and Gloucester.

Casgliad Luciano Benetton - Imago Mundi.

Celf gymunedol

Wedi gweithio mewn celf gymunedol drwy dde Cymru gyfan (ym Merthyr Tudful yn bennaf) ers 1996.

Teledu a radio

(Mewn perthynas â gwaith celf yr arlunydd)

2018; BBC Radio Cymru, Stiwdio (12/12/18) - Cyfweliad / erthygl.

2018; S4C, Heno (19/11/18) - Cyfweliad / erthygl.

2018; S4C, Cynefin (21/01/18) - Cyfweliad / erthygl.

2015; BBC Radio Wales, Arts Show (22/07/15) - Cyfweliad / erthygl.

2011; S4C, Wedi 3 (30/03/11) - Cyfweliad / erthygl.

2010; S4C, Wedi 3 (23/12/10) - Cyfweliad / erthygl.

2008; S4C, Sioe Gelf (05/11/08) - Cyfweliad / erthygl.

2007; S4C, Wedi 3 - Erthygl sioe grŵp.

1998; HTV, Fresh, - Cyfweliad / erthygl.

1997; HTV, A Word In Your Eye - Celfwaith a ddefnyddir.

1993; BBC2, National Eisteddfod of Wales 1993 - Cyfweliad / erthygl.

1993; BBC1 Wales, The Slate - Cyfweliad / erthygl.

Barnwr y Celfyddydau

2017; Y Galeri, Caerffili, Cystadleuaeth Gelf Agored.

2016; Y Galeri, Caerffili, Cystadleuaeth Gelf Agored.

2007; Gwobr John Tripp am Farddoniaeth Lafar, Rownd Ranbarthol: Merthyr Tudful.

2006; Parc Treftadaeth y Rhondda, Cystadleuaeth Gelf Agored.

Ynghyd â nifer o ddigwyddiadau celfyddydol cymunedol.

Cyhoeddiadau dethol

Y Grŵp Cymreig yn 70 | The Welsh Group at 70 (2019)

David Moore

(Cymraeg, Almaeneg a Saesneg).

Yn cynnwys Gustavius Payne.

Bring The Rising Home (Culture Matters / Manifesto) (2017).

Barddoniaeth gan Mike Jenkins gyda paentiadau gan Gustavius Payne.

So Many Different Suns - Contemporary Artists from Wales, Imago Mundi - Luciano Benetton Collection (2017).

Testunau gan Luciano Benetton, Stephanie Szakalo a Jonathan Clarkson (Saesneg ac Eidaleg).

Yn cynnwys Gustavius Payne.

Ôl-ryfel I Ôl-fodern: Bywgraffiadur Artistiaid Cymru (2015).

Peter W Jones, Isabel Hitchman.

Yn cynnwys Gustavius Payne.

Hier und Da / Yma ac Acw / Here and There:

Y Grŵp Cymreig a BBK Düsseldorf (2014).

(Cymraeg, Almaeneg a Saesneg).

Yn cynnwys Gustavius Payne.

Darluniau cloriau
Onward / Ymlaen! Blodeugerdd o farddoniaeth radical o Gymru gyfoes (Culture Matters) (delweddau clawr a mewnol)

Nothing to lose (Yes Merthyr) barddoniaeth

WALLS (Within A Little Love Story) CD gan Dunkie

Rabbit Hole CD gan Dunkie

Sugar CD gan Dunkie

Can A Song Save Your Life CD gan Dunkie

Sofa Surfin (Gwasg Carreg Gwalch) barddoniaeth gan Mike Jenkins.

Sengl finyl 7" gan The Joy Formidable a White Noise Sound.

Bach Yn Ryff CD gan Jamie Bevan a'r Gweddillion.

Cylchgronau Red Poets #19, #21 & 23.

Light At The End of The Tunnel CD (KB Records) ac albwm finyl (Aggro Beat/Rebel Sound) gan y band pync Foreign Legion.

Barkin! (Gwasg Carreg Gwalch) barddoniaeth gan Mike Jenkins.

Walking On Waste (Gwasg Carreg Gwalch) barddoniaeth gan Mike Jenkins.

The Barking Thing (Bloodaxe) barddoniaeth gan Suzanne Batty.

Laughter Tangled in Thorns and Other Poems (Gwasg Carreg Gwalch) gan Mike Jenkins.

Celfwaith a ddefnyddiwyd fel clawr blaen ac ysbrydoliaeth farddonol gan Cen Williams, ar gyfer cylchgrawn Taliesin #107 (Academi).

All rights reserved. Copyright Gustavius Payne.   Cedwir pob hawl. Hawlfraint Gustavius Payne.

  • Twitter
  • Instagram