Curriculum Vitae

Born

Michael Gustavius Payne, 1969, in Merthyr Tydfil, Wales.


Education

 • 2009 - 2011, University of Glamorgan (PGCE).

 • 2002 - 2005, UWIC (University of Wales Institute, Cardiff) (Cert HE).

 • 1993 - 1996, Cheltenham & Gloucester College of Higher Education (First Class B.A. Honours, Fine Art).

 • 1995, Athens School of Fine Arts, Greece (Erasmus Exchange).

 • 1991 - 1993, Mid Glamorgan Centre of Art & Design Technology.
   

Exhibitions

(See list)

Collaborative projects (selected)

 • Working To Design (2022) gatefold double vinyl LP and CD box set by Dunkie (A collaboration with musicians Anthony Price and Wayne Bassett). 

 • OX (Knives Forks and Spoons Press) (2021). A publication of poetry by Martin Hayes with images by Gustavius Payne.

 • Land of Change (Culture Matters / Manifesto) (2022). A poetry anthology with artwork by Gustavius Payne.

 • Onward / Ymlaen! (Culture Matters / Manifesto) (2020). A poetry anthology with paintings by Gustavius Payne.

 

Membership

 

Awards include

 • Purchase Award, Museum of Modern Art Wales (2011).

 • Project Grant, Arts Council of Wales (touring exhibition; Dim Gobaith Caneri with poet Mike Jenkins) (2010).

 • Purchase Prize (Visitors Choice), University of Glamorgan (1999).

 • Prize Winner, Young Wales III, Royal Cambrian Academy (1996).

 • Purchase Prize, Cheltenham and Gloucester Building Society (1996).

 • Student of The Year, National Eisteddfod of Wales (1993).

 

Collections include

 

Community arts

Has worked in community arts across south Wales (mainly Merthyr Tydfil) since 1996. Work includes a series of interpretation murals at Cyfarthfa Castle Museum and Art Gallery, completed in 2021.

 

TV and radio

(In relation to the artist's own artwork)

 • 2018; BBC Radio Cymru, Stiwdio (12/12/18) - Feature interview.

 • 2018; S4C, Heno (19/11/18) - Feature interview.

 • 2018; S4C, Cynefin (21/01/18) - Feature interview.

 • 2015; BBC Radio Wales, Arts Show (22/07/15) - Feature interview.

 • 2011; S4C, Wedi 3 (30/03/11) - Feature interview.

 • 2010; S4C, Wedi 3 (23/12/10) - Feature interview.

 • 2008; S4C, Sioe Gelf (05/11/08) - Feature interview.

 • 2007; S4C, Wedi 3 - Group show article.

 • 1998; HTV, Fresh, - Feature interview.

 • 1997; HTV, A Word In Your Eye - Artwork included.

 • 1993; BBC2, National Eisteddfod of Wales 1993 - Feature interview.

 • 1993; BBC1 Wales, The Slate - Feature interview.

 

Arts Judge

 • 2017; Y Galeri, Caerphilly, Open Art Competition.

 • 2016; Y Galeri, Caerphilly, Open Art Competition.

 • 2007; John Tripp Award for Spoken Poetry, Regional Heat, Merthyr Tydfil.

 • 2006; Rhondda Heritage Park, Open Art Competition.

 • Together with numerous community arts events.

Selected publications

OX (Knives Forks and Spoons Press) (2021) (See 'Collaborative projects').

Onward / Ymlaen! (Culture Matters / Manifesto) (2020) (See 'Collaborative projects').

Y Grŵp Cymreig yn 70 | The Welsh Group at 70 (2019)

David Moore

(Welsh and English).

Featuring Gustavius Payne.

Bring The Rising Home! (Culture Matters / Manifesto) (2017).

Poetry by Mike Jenkins with paintings by Gustavius Payne.

So Many Different Suns - Contemporary Artists from Wales, Imago Mundi - Luciano Benetton Collection (2017).

Texts by Luciano Benetton, Stephanie Szakalo and Jonathan Clarkson (English and Italian).

Featuring Gustavius Payne.

Post-War to Post-Modern: A Dictionary of Artists in Wales (2015).

Peter W Jones and Isabel Hitchman.

Featuring Gustavius Payne.

Hier und Da / Yma ac Acw / Here and There:

The Welsh Group and BBK Düsseldorf (2014).

(Welsh, German and English).

Featuring Gustavius Payne.

Cover illustrations

 • Working To Design by Dunkie (See 'Collaborative projects')

 • Nothing To Lose (Yes Merthyr) poetry anthology

 • WALLS (Within A Little Love Story) CD by Dunkie

 • Rabbit Hole CD by Dunkie

 • Sugar CD by Dunkie

 • Can A Song Save Your Life CD by Dunkie

 • Sofa Surfin (Gwasg Carreg Gwalch) poetry by Mike Jenkins.

 • 7" vinyl single by The Joy Formidable & White Noise Sound.

 • Bach Yn Ryff CD by Jamie Bevan a'r Gweddillion.

 • Red Poets magazines 19, 21, 23 & 26.

 • The Early Years vinyl LP (Puke N Vomit Records) by punk band Foreign Legion.

 • Always Working Class vinyl LP (Laketown Records) and CD (Aggro Beat) by punk band Foreign Legion.

 • Light At The End of The Tunnel vinyl LP (Aggro Beat/Rebel Sound) and CD (KB Records) by punk band Foreign Legion.

 • Barkin! (Gwasg Carreg Gwalch) poetry by Mike Jenkins.

 • Walking On Waste (Gwasg Carreg Gwalch) poetry by Mike Jenkins.

 • The Barking Thing (Bloodaxe) poetry by Suzanne Batty.

 • Laughter Tangled in Thorn and Other Poems (Gwasg Carreg Gwalch) by Mike Jenkins.

 • Artwork used as the front cover and poetic inspiration by Cen Williams, for Taliesin #107 magazine (Academi).

Ganwyd

Michael Gustavius Payne, 1969, ym Merthyr Tudful, Cymru.

Addysg

 • 2009 - 2011, Prifysgol Morgannwg (TGPA).

 • 2002 - 2005, UWIC (Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd) (Tyst AU).

 • 1993 - 1996, Coleg Addysg Uwch Cheltenham a Chaerloyw (Baglor y celfeddydau dosbarth cyntaf, Celf Gain).

 • 1995, Ysgol Celfyddydau Gain Athen, Groeg (Raglen Erasmus).

 • 1991 - 1993, Canolfan Celf Dylunio a Thechnoleg Morgannwg Ganol.
   

Arddangosfeydd

(Gweler restr).

 

Prosiectau cydweithredol (dethol)

 • Working To Design (2022) albwm dwbl getffowld a set blwch CD gan Dunkie (Cydweithrediad gyda'r cerddorion Anthony Price a Wayne Bassett). 

 • OX (Knives Forks and Spoons Press) (2021) Cyhoeddiad o farddoniaeth gan Martin Hayes gyda delweddau gan Gustavius Payne

 • Land of Change (Culture Matters / Manifesto) (2022). Blodeugerdd barddoniaeth gyda celfwaith gan Gustavius ​​Payne.

 • Onward / Ymlaen! (Culture Matters / Manifesto) (2020). Blodeugerdd barddoniaeth gyda phaentiadau gan Gustavius ​​Payne.


Aelodaeth

Dyfarniadau y cynnwys

 • Gwobr Brynu, MoMA Cymru (2011).

 • Grant Prosiect, Cyngor Celfyddydau Cymru (arddangosfa deithiol; Dim Gobaith Canerigyda'r bardd Mike Jenkins) (2010).

 • Dewis yr Ymwelwyr, Gwobr Brynu, Prifysgol Morgannwg (1999).

 • Ennillwr Gwobr, Cymru Ifanc III, Yr Academi Frenhinol Gymreig (1996).

 • Gwobr Brynu, Gymdeithas Adeiladu’r Cheltenham and Gloucester (1996).

 • Myfyriwr y Flwyddyn, Eisteddfod Genedlaethol (1993).

Casgliadau yn cynnwys

Celf gymunedol

Wedi gweithio mewn celf gymunedol drwy dde Cymru gyfan (ym Merthyr Tudful yn bennaf) ers 1996. Mae'r gwaith yn cynnwys cyfres o furluniau dehongli yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, a gwblhawyd yn 2021.

Teledu a radio

(Mewn perthynas â gwaith celf yr arlunydd)

 • 2018; BBC Radio Cymru, Stiwdio (12/12/18) - Cyfweliad / erthygl.

 • 2018; S4C, Heno (19/11/18) - Cyfweliad / erthygl.

 • 2018; S4C, Cynefin (21/01/18) - Cyfweliad / erthygl.

 • 2015; BBC Radio Wales, Arts Show (22/07/15) - Cyfweliad / erthygl.

 • 2011; S4C, Wedi 3 (30/03/11) - Cyfweliad / erthygl.

 • 2010; S4C, Wedi 3 (23/12/10) - Cyfweliad / erthygl.

 • 2008; S4C, Sioe Gelf (05/11/08) - Cyfweliad / erthygl.

 • 2007; S4C, Wedi 3 - Erthygl sioe grŵp.

 • 1998; HTV, Fresh, - Cyfweliad / erthygl.

 • 1997; HTV, A Word In Your Eye - Celfwaith a ddefnyddir.

 • 1993; BBC2, National Eisteddfod of Wales 1993 - Cyfweliad / erthygl.

 • 1993; BBC1 Wales, The Slate - Cyfweliad / erthygl.

Barnwr y Celfyddydau

 • 2017; Y Galeri, Caerffili, Cystadleuaeth Gelf Agored.

 • 2016; Y Galeri, Caerffili, Cystadleuaeth Gelf Agored.

 • 2007; Gwobr John Tripp am Farddoniaeth Lafar, Rownd Ranbarthol: Merthyr Tudful.

 • 2006; Parc Treftadaeth y Rhondda, Cystadleuaeth Gelf Agored.

 • Ynghyd â nifer o ddigwyddiadau celfyddydol cymunedol.

Cyhoeddiadau dethol

OX (Knives Forks and Spoons Press) (2021) (Gweler 'Prosiectau cydweithredol').

Onward / Ymlaen! (Culture Matters / Manifesto) (2020). (Gweler 'Prosiectau cydweithredol').

Y Grŵp Cymreig yn 70 | The Welsh Group at 70 (2019)

David Moore

(Cymraeg, Almaeneg a Saesneg).

Yn cynnwys Gustavius Payne.

Bring The Rising Home (Culture Matters / Manifesto) (2017).

Barddoniaeth gan Mike Jenkins gyda paentiadau gan Gustavius Payne.

So Many Different Suns - Contemporary Artists from Wales, Imago Mundi - Luciano Benetton Collection (2017).

Testunau gan Luciano Benetton, Stephanie Szakalo a Jonathan Clarkson (Saesneg ac Eidaleg).

Yn cynnwys Gustavius Payne.

Ôl-ryfel I Ôl-fodern: Bywgraffiadur Artistiaid Cymru (2015).

Peter W Jones, Isabel Hitchman.

Yn cynnwys Gustavius Payne.

Hier und Da / Yma ac Acw / Here and There:

Y Grŵp Cymreig a BBK Düsseldorf (2014).

(Cymraeg, Almaeneg a Saesneg).

Yn cynnwys Gustavius Payne.

Darluniau cloriau

 • Working To Design gan Dunkie (Gweler 'Prosiectau cydweithredol').

 • Nothing to lose (Yes Merthyr) barddoniaeth

 • WALLS (Within A Little Love Story) CD gan Dunkie

 • Rabbit Hole CD gan Dunkie

 • Sugar CD gan Dunkie

 • Can A Song Save Your Life CD gan Dunkie

 • Sofa Surfin (Gwasg Carreg Gwalch) barddoniaeth gan Mike Jenkins.

 • Sengl finyl 7" gan The Joy Formidable a White Noise Sound.

 • Bach Yn Ryff CD gan Jamie Bevan a'r Gweddillion.

 • Cylchgronau Red Poets #19, #21 & 23.

 • The Early Years vinyl albwm finyl (Puke N Vomit Records) gan y band Foreign Legion.

 • Always Working Class albwm finyl (Laketown Records) a CD (Aggro Beat) gan y band Foreign Legion.

 • Light At The End of The Tunnel albwm finyl (Aggro Beat/Rebel Sound) a CD (KB Records) gan y band Foreign Legion.

 • Barkin! (Gwasg Carreg Gwalch) barddoniaeth gan Mike Jenkins.

 • Walking On Waste (Gwasg Carreg Gwalch) barddoniaeth gan Mike Jenkins.

 • The Barking Thing (Bloodaxe) barddoniaeth gan Suzanne Batty.

 • Laughter Tangled in Thorns and Other Poems (Gwasg Carreg Gwalch) gan Mike Jenkins.

 • Celfwaith a ddefnyddiwyd fel clawr blaen ac ysbrydoliaeth farddonol gan Cen Williams, ar gyfer cylchgrawn Taliesin #107 (Academi).