top of page
Gus September 2021 by Bernard Mitchell 1.jpg

Photograph by Bernard Mitchell, September 2021.

About the artist and his work.

Gus Payne is a Welsh figurative artist represented by Ffin-Y-Parc. His work is also available at Queen Street Gallery and other galleries. Work available throughout the year.

Elected to the Welsh Group in 2013 (and chair in 2018), his figurative paintings use nature, animals, birds and trees, alongside hoodies, mobile phones, religious iconography and other human constructs. His diverse imagery draws from mythology and folk-lore, alongside ecological and political concerns, drawing the viewer into a fascinating reflective world, set in the post-industrial Welsh Valleys.
 

“These paintings use references from myth, fairy-tale folklore, religion and our shared history. There are familiar stories and symbols which can be navigated; and archetypes which trigger more primitive emotional responses. His special potent magic is his ability to initiate a chain reaction of allusions and ideas and then to pull us through a series of uncomfortable emotions.

 

“He is aware of the tension and potential contradiction between these strong intellectual and intuitive elements, but his linkage of the universal with the intrinsically personal gives the work an unusual degree of commitment and intensity.

 

“The contemporary references in many of the paintings show an artist much concerned with the society around him – where it has come from and where it is going. This can give the work sharp satirical bite. The world he paints is both recognisably modern and timeless. There is tenderness and violence. There is mercy and despair, love and shame. Beauty and the Beast.”

 

Ffin-Y-Parc

C.V. & Exhibitions

Ffotograff gan Bernard Mitchell, Medi 2021.

Am yr arlunydd a'i waith. 

Mae Gus Payne yn artist ffiguraidd Cymreig, yn cynrychiolir gan Ffin-Y-Parc. Celfwaith ar gael hefyd yn orielau Queen Street Gallery a llefydd eraill. Celfwaith ar gael drwy gydol y flwyddyn.

Etholwyd ef i’r Grwp Cymreig yn 2013 (a chadeirydd yn 2018) ac mae ei waith ffiguraidd yn cynnwys paentiadau o fyd natur, anifeiliaid, adar a choed yn ogystal â ffonau symudol, hoodies, eiconograffeg crefyddol a dyfeisiadau dynol eraill. Dylanwadir ar ei ddelweddaeth amrywiol gan fyd mytholeg a chwedloniaeth, ochr yn ochr gyda’i ddiddordebau ecolegol a gwleidyddol, gan dynnu’r gwyliwr i mewn i fyd rhyfeddol ac ystyriol, wedi’i osod yng nghymoedd y de ôl-ddiwydiannol.

"Mae'r paentiadau yma'n llawn o gyfeiriadau crefyddol, at chwedlau, llen gwerin a'n hanes gymunol. Felly mae yna storiau a symbylau cyfarwydd sy'n ein tywys; a cynddelweddau sy'n sbarduno ymatebion emosiynnol cyntefig a greddfol. Ei allu hudol arbennig yw creu adweithiau sy'n rhaeadru trwy nifer o syniadau a chrybwylliaid er mwyn ein tynnu tuag at deimladau anghyfarwydd ac anghyfforddus.

 

"Mae e'n ymwybodol o'r tyndra a'r gwrthddywediad potensial rhwng yr elfennau ymenyddol a greddfol, ond mae cyplysiad y cyffredinol gyda'r hyn sy'n bersonol ac yn gynhenid, yn creu gwaith sy'n llawn o ymrwymiad, difrifwch ac angerdd.

 

"Mae'r cyfeiriadau cyfoes yn y lluniau yn datgelu artist sy'n mynnu ymdrin a'i gymdeithas - ei hanes a'i ddyfodol. Gall hyn rhoi blas egr, dychanol i'r gwaith. Mae ei fyd yn un sy'n fodern, ond hefyd yn glasurol. Dyma tynerwch a trais. Dyma tosturi ac anobaith, cariad a chywilydd."

 

Ffin-Y-Parc

C.V. ac Arddangosfeydd

 

 

bottom of page