About the work

Gustavius Payne is represented by Ffin-Y-Parc. Work also available at the Lion Street Gallery, Fountain Fine Art and the Water Street Gallery. Artwork available throughout the year.

 

“These paintings use references from myth, fairy-tale folklore, religion and our shared history. There are familiar stories and symbols which can be navigated; and archetypes which trigger more primitive emotional responses. His special potent magic is his ability to initiate a chain reaction of allusions and ideas and then to pull us through a series of uncomfortable emotions.

 

“He is aware of the tension and potential contradiction between these strong intellectual and intuitive elements, but his linkage of the universal with the intrinsically personal gives the work an unusual degree of commitment and intensity.

 

“The contemporary references in many of the paintings show an artist much concerned with the society around him – where it has come from and where it is going. This can give the work sharp satirical bite. The world he paints is both recognisably modern and timeless. There is tenderness and violence. There is mercy and despair, love and shame. Beauty and the Beast.”

 

Ffin-Y-Parc

Am y gwaith celf

Mae Gustavius ​​Payne yn cael ei gynrychioli gan Ffin-Y-Parc. Gwaith hefyd ar gael yn orielau Lion Street Gallery, Fountain Fine ArtWater Street Gallery. Celfwaith ar gael drwy gydol y flwyddyn.

 

"Mae'r paentiadau yma'n llawn o gyfeiriadau crefyddol, at chwedlau, llen gwerin a'n hanes gymunol. Felly mae yna storiau a symbylau cyfarwydd sy'n ein tywys; a cynddelweddau sy'n sbarduno ymatebion emosiynnol cyntefig a greddfol. Ei allu hudol arbennig yw creu adweithiau sy'n rhaeadru trwy nifer o syniadau a chrybwylliaid er mwyn ein tynnu tuag at deimladau anghyfarwydd ac anghyfforddus.

 

"Mae e'n ymwybodol o'r tyndra a'r gwrthddywediad potensial rhwng yr elfennau ymenyddol a greddfol, ond mae cyplysiad y cyffredinol gyda'r hyn sy'n bersonol ac yn gynhenid, yn creu gwaith sy'n llawn o ymrwymiad, difrifwch ac angerdd.

 

"Mae'r cyfeiriadau cyfoes yn y lluniau yn datgelu artist sy'n mynnu ymdrin a'i gymdeithas - ei hanes a'i ddyfodol. Gall hyn rhoi blas egr, dychanol i'r gwaith. Mae ei fyd yn un sy'n fodern, ond hefyd yn glasurol. Dyma tynerwch a trais. Dyma tosturi ac anobaith, cariad a chywilydd."

 

Ffin-Y-Parc