News

Now Showing:

Solo exhibition:

New Work

13th November - 7th December, 2022 

Ffin y Parc, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Various ongoing group exhibitions including:

The Welsh Group: Across Two Valleys

The Welsh Group exhibiting in two neighbouring valleys simultaneously; Merthyr and Cynon.

28th October - 26th November 2022

Cynon Valley Museum & Gallery, Aberdare.

Coming:

Solo exhibition:

Paintings

March 2023

Queen Street Gallery, 33 Queen Street, Neath, SA11 1DN.

Out Now:

Vinyl LP:

Working To Design by Dunkie

New vinyl version of the full length double album by Dunkie, with imagery throughout by Gustavius Payne (booklet, and gatefold sleeve). (Broken 8 Records).

Publication: 

Ox

Poetry by Martin Hayes with images by Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

Newyddion

Yn Arddangos Nawr:

Arddangosfa unigol:

Celfwaith Newydd

13eg Dachwedd - 7fed Rhagfyr, 2022

Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT. 

Arddangosfeydd grŵp parhaus amrywiol gan gynnwys:

Y Grŵp Cymreig: Ar Draws Dau Gwm

Y Grŵp Cymreig yn arddangos mewn dau gwm cyfagos ar yr un pryd; Merthyr a Cynon.

28ain Hydref - 26ain Tachwedd 2022

Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon, Aberdâr.

Ar Gorwel:

Arddangosfa unigol:

Paentiadau

March 2023

Queen Street Gallery, 33 Heol y Frenhines, Castell-nedd, SA11 1DN

Ar Gael Nawr:

LP finyl:

Working To Design gan Dunkie

Fersiwn finyl newydd o'r albwm dwbl hyd llawn gan Dunkie, gyda delweddau drwyddi draw gan Gustavius Payne (llyfryn, a clawr porth). (Broken 8 Records).

Cyhoeddiad:

Ox

Barddoniaeth gan Martin Hayes gyda delweddau gan Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

New work

Gwaith newydd