News

Out Now:

Publication 

Ox

Poetry by Martin Hayes with images by Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

CD

Working To Design by Dunkie

New CD version of the full length album by Dunkie, with imagery throughout by Gustavius Payne. (Vinyl double album coming soon).

Publication

Onward / Ymlaen!

An anthology of radical poetry from contemporary Wales, edited by Mike Jenkins, with a Foreword from Mark Serwotka, and with images by Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

Coming:

Group exhibitions

Summer Mixed Show

18th July - 11th August, Ffin y Parc, Llanrwst, LL26 0PT.

The Welsh Group

September / October 2021, Art Central Gallery (via library), Barry, CF63 4RW.

The Welsh Group

4th November - 6th December 2021, Attic Gallery, Swansea SA1 3XL.

Solo exhibition

New Work

(Originally planned for May - June 2020 - Unfortunately this exhibition has been delayed due to Covid-19 restrictions. New dates to be announced), Ffin y Parc, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Newyddion

Ar gael Nawr:

Cyhoeddiad

Ox

Barddoniaeth gan Martin Hayes gyda delweddau gan Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

CD

Working To Design gan Dunkie

Fersiwn newydd CD o'r albwm llawn gan Dunkie, gyda delweddau drwyddi draw gan Gustavius Payne. (Albwm finyl dwbl yn dod yn fuan).

Cyhoeddiad

Onward / Ymlaen!
Blodeugerdd o farddoniaeth radical o Gymru gyfoes, wedi'i golygu gan Mike Jenkins, gyda Rhagair gan Mark Serwotka, a gyda delweddau gan Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

Ar gorwel:

Arddangosfeydd grŵp

Sioe Gymysg yr Haf

18fed Gorffennaf - 11eg Awst, Ffin y Parc, Llanrwst, LL26 0PT.

Y Grŵp Cymreig

Medi / Hydref 2021, Oriel Celf Ganolog(Mynediad drwy lyfrgell y sir), Y Barri, CF63 4RW.

Y Grŵp Cymreig

4ydd Dachwedd - 6ed Rhagfyr 2021, Oriel Attic, Abertawe SA1 3XL.

Arddangosfa unigol

Gwaith Newydd

(Cynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer Mai - Mehefin 2020 - Yn anffodus mae'r arddangosfa hon wedi'i gohirio oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Dyddiadau newydd i'w cyhoeddi), Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

New work

Gwaith newydd