News

Forthcoming:

Solo exhibition

New Work

May 2020, Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Group exhibitions

Women and the Valleys

28th February - 14th March 2020, Cynon Valley Museum. Aberdare CF44 8DL.

The Welsh Group - Across Two Valleys

May 2020, Redhouse, Merthyr Tydfil CF47 8AE / Cynon Valley Museum, Aberdare CF44 8DL.

Newyddion

Ar gorwel:

Arddangosfa unigol

Gwaith Newydd

Mai 2020, Oriel Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Arddangosfeydd grŵp
Merched a'r Cymoedd
28ain Chwefror - 14eg Mawrth 2020, Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr CF44 8DL.

Y Grŵp Cymreig - Ar Draws Dau Gymoedd
Mai 2020, Redhouse, Merthyr Tudful CF47 8AE / Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr CF44 8DL.

All rights reserved. Copyright Gustavius Payne.   Cedwir pob hawl. Hawlfraint Gustavius Payne.

  • Twitter
  • Instagram