News

Forthcoming:

Group exhibition

The Welsh Group - The 70 Series: North Wales
19th October 2019 – 16th November 2019
Royal Cambrian Academy, Crown Lane, Conwy LL32 8AN.

Charity Auction & Exhibition

Josef Herman Arts Foundation Cymru Charity Arts Auction

Auction: Glynn Vivian Museum & Art Gallery, Swansea SA1 5DZ

Sunday 8th December 2019.

Exhibition: 18th November - 6th December 2019, The Welfare, Ystradgynlais SA9 1JJ.
 

Live event

Formidable Fest

Rock concert with acoustic set and live visual artists, including Gustavius Payne.

23rd November 2019

The Tramshed, Clare Road, Cardiff CF11 6QP.

Solo exhibition

New Work

May 2020, Ffin y Parc Gallery, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Newyddion

Ar gorwel:

Arddangosfa grŵp

Y Grŵp Cymreig - Y Gyfres 70: Gogledd Cymru
19eg Hydref 2019 - 16eg Dachwedd 2019
Academi Frenhinol Cambrian, Crown Lane, Conwy LL32 8AN.

Arwerthiant ac Arddangosfa Elusennau
Arwerthiant Elusen Josef Herman Arts Foundation Cymru

Arwerthiant: Amgueddfa ac Oriel Glynn Vivian, Abertawe SA1 5DZ
Dydd Sul 8fed Rhagfyr 2019.
Arddangosfa: 18fed Dachwedd - 6ed Rhagfyr 2019, Y Neuadd Les, Ystradgynlais SA9 1JJ.

Digwyddiad byw

Gŵyl Aruthrol

Cyngerdd roc gydag set acwstig ac artistiaid gweledol byw, gan gynnwys Gustavius ​​Payne.

23ain Dachwedd 2019

The Tramshed, Clare Road, Caerdydd CF11 6QP.

Arddangosfa unigol

Gwaith Newydd

Mai 2020, Oriel Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

All rights reserved. Copyright Gustavius Payne.   Cedwir pob hawl. Hawlfraint Gustavius Payne.