News

Forthcoming:

Solo exhibition

New Work

Delayed (Originally 24th May - 17th June 2020), Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Available now:

Working To Design by Dunkie

New CD version of the full length album by Dunkie, with imagery throughout by Gustavius Payne.

Onward / Ymlaen!

An anthology of radical poetry from contemporary Wales, edited by Mike Jenkins, with a Foreword from Mark Serwotka, and with images by Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

Newyddion

Ar gorwel:

Arddangosfa unigol

Gwaith Newydd

Oedi (Yn wreiddiol 24ain Fai - 17eg Fehefin 2020), Oriel Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Ar gael nawr:
Working To Design gan Dunkie

Fersiwn newydd CD o'r albwm llawn gan Dunkie, gyda delweddau drwyddi draw gan Gustavius Payne.

Onward / Ymlaen!
Blodeugerdd o farddoniaeth radical o Gymru gyfoes, wedi'i golygu gan Mike Jenkins, gyda Rhagair gan Mark Serwotka, a gyda delweddau gan Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

New work

Gwaith newydd

All rights reserved. Copyright Gustavius Payne.   Cedwir pob hawl. Hawlfraint Gustavius Payne.

  • Twitter
  • Instagram