News

Now showing (subject to venue opening during COVID19 pandemic):

Group exhibition

Open Art

17th March - 14th June 2020, Cyfarthfa Castle Museum & Art Gallery, Merthyr Tydfil CF47 8RE.

Forthcoming:

Solo exhibition

New Work

24th May - 17th June 2020, Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Group exhibition:

The Welsh Group - Across Two Valleys - Postponed due to COVID 19

4th April - 16th May 2020, Redhouse, Merthyr Tydfil CF47 8AE / Cynon Valley Museum, Aberdare CF44 8DL.

Available now:

Onward / Ymlaen!

An anthology of radical poetry from contemporary Wales, edited by Mike Jenkins, with a Foreword from Mark Serwotka, and with images by Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

Newyddion

Yn arddangos nawr (yn amodol ar agor y lleoliad yn ystod pandemig COVID19):

Arddangosfa grŵp
Celf Agored

17eg Fawrth - 14eg Fehefin 2020, Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful CF47 8RE.

Ar gorwel:

Arddangosfa unigol

Gwaith Newydd

24ain Fai - 17eg Fehefin2020, Oriel Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Arddangosfa grŵp:

Y Grŵp Cymreig - Ar Draws Dau Gymoedd Gohiriwyd oherwydd COVID 19
4ydd Ebrill - 16eg Fai 2020, Redhouse, Merthyr Tudful CF47 8AE / Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr CF44 8DL.

Ar gael nawr:
Onward / Ymlaen!
Blodeugerdd o farddoniaeth radical o Gymru gyfoes, wedi'i golygu gan Mike Jenkins, gyda Rhagair gan Mark Serwotka, a gyda delweddau gan Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

All rights reserved. Copyright Gustavius Payne.   Cedwir pob hawl. Hawlfraint Gustavius Payne.

  • Twitter
  • Instagram