News

Now Showing:

Various ongoing group exhibitions including:

The Welsh Group

 • 18th September - 20th October, 2022

Turner House Gallery, Penarth, Vale of Glamorgan.​

Land of Change

(In conjunction with the Culture Matters poetry publication edited and compiled by Dr Gemma Howell)

 • 24th September - 4th November, 2022

The Bar, Elysium, Swansea SA1 1PE.

Celebration of Welsh Contemporary Painting 2022

(Alongside ceramics by Thomasin Toohie)

 • 10th September - 30th October, 2022

Craft In The Bay, Cardiff CF10 4QH.

Celebration of Welsh Contemporary Painting 2022

 • Until 2nd October, 2022.

Cyfarthfa Castle Museum and Art Gallery, Merthyr Tydfil.​

Coming:

Solo exhibitions:

New Work

 • 13th November - 7th December, 2022 

Ffin y Parc, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Paintings

 • March 2023

Queen Street Gallery, 33 Queen Street, Neath, SA11 1DN.

Group exhibitions:

The Welsh Group: Across Two Valleys

The Welsh Group exhibiting in two neighbouring valleys simultaneously; Merthyr and Cynon.

 • 28th October - 26th November 2022

Redhouse Cymru, Merthyr Tydfil and Cynon Valley Museum & Gallery, Aberdare.

 

Out Now:

Publication: 

Ox

Poetry by Martin Hayes with images by Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

CD:

Working To Design by Dunkie

New CD version of the full length album by Dunkie, with imagery throughout by Gustavius Payne. (Vinyl double album coming soon).

Newyddion

Yn Arddangos Nawr:

Arddangosfeydd grŵp parhaus amrywiol gan gynnwys:

Y Grŵp Cymreig

 • 18fed Medi - 20fed Hydref, 2022

Oriel Turner House, Penarth, Bro Morgannwg.

Land of Change

(Ar y cyd â chyhoeddiad barddoniaeth Culture Matters a olygwyd ac a luniwyd gan Dr Gemma Howell)

 • 24ain Medi - 4ydd Tachwedd, 2022

Y Bar, Elysium, Abertawe SA1 1PE.

Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig 2022

(Ochr yn ochr â serameg gan Thomasin Toohie

 • 10fed Fedi - 30ain Hydref, 2022

Crefft yn y Bae, Caerdydd CF10 4QH.

Dathliad o Beintiadau Cyfoes Cymreig 2022

 • Tan 2il Hydref, 2022

Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful.

Ar Gorwel:

Arddangosfeydd unigol:

Gwaith Newydd

 • 13eg Dachwedd - 7fed Rhagfyr, 2022

Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Paentiadau

 • March 2023

Queen Street Gallery, 33 Heol y Frenhines, Castell-nedd, SA11 1DN

Arddangosfeydd grŵp:

Y Grŵp Cymreig: Ar Draws Dau Gwm

Y Grŵp Cymreig yn arddangos mewn dau gwm cyfagos ar yr un pryd; Merthyr a Cynon.

 • 28ain Hydref - 26ain Tachwedd 2022

Redhouse Cymru, Merthyr Tudful ac Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon, Aberdâr.

 

Ar Gael Nawr:

Cyhoeddiad:

Ox

Barddoniaeth gan Martin Hayes gyda delweddau gan Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

CD:

Working To Design gan Dunkie

Fersiwn newydd CD o'r albwm llawn gan Dunkie, gyda delweddau drwyddi draw gan Gustavius Payne. (Albwm finyl dwbl yn dod yn fuan).

New work

Gwaith newydd