News

Now Showing:

Group exhibitions

The Welsh Group

9th October 2021 - 8th January 2022, Art Central Gallery (via library), Barry, CF63 4RW.

The Welsh Group

6th November 2021 - Mid January 2022, Attic Gallery, Swansea SA1 3XL.

Coming:

Judith Beecher: Portraits of Artists

(Alongside Judith's portrait of the artist), 2021, St Elvan’s  Church, Aberdare, CF44 7LA

Solo exhibition

New Work

(Originally planned for May - June 2020 - Unfortunately this exhibition has been delayed due to Covid-19 restrictions. New dates to be announced), Ffin y Parc, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

 

Out Now:

Publication 

Ox

Poetry by Martin Hayes with images by Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

CD

Working To Design by Dunkie

New CD version of the full length album by Dunkie, with imagery throughout by Gustavius Payne. (Vinyl double album coming soon).

Publication

Onward / Ymlaen!

An anthology of radical poetry from contemporary Wales, edited by Mike Jenkins, with a Foreword from Mark Serwotka, and with images by Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

Newyddion

Yn Arddangos Nawr:

Arddangosfeydd grŵp

Y Grŵp Cymreig

9fed Hydref 2021 - 8fed Ionawr 2022, Oriel Celf Ganolog(Mynediad drwy lyfrgell y sir), Y Barri, CF63 4RW.

Y Grŵp Cymreig

6ed Dachwedd 2021 - Canol Ionawr 2022, Oriel Attic, Abertawe SA1 3XL.

Ar Gorwel:

Judith Beecher: Portreadau o Artistiaid

(Ochr yn ochr â phortread Judith o'r arlunydd), 2021, Eglwys Sant Elvan, Aberdâr, CF44 7LA

Arddangosfa unigol

Gwaith Newydd

(Cynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer Mai - Mehefin 2020 - Yn anffodus mae'r arddangosfa hon wedi'i gohirio oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Dyddiadau newydd i'w cyhoeddi), Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

 

Ar Gael Nawr:

Cyhoeddiad

Ox

Barddoniaeth gan Martin Hayes gyda delweddau gan Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

CD

Working To Design gan Dunkie

Fersiwn newydd CD o'r albwm llawn gan Dunkie, gyda delweddau drwyddi draw gan Gustavius Payne. (Albwm finyl dwbl yn dod yn fuan).

Cyhoeddiad

Onward / Ymlaen!
Blodeugerdd o farddoniaeth radical o Gymru gyfoes, wedi'i golygu gan Mike Jenkins, gyda Rhagair gan Mark Serwotka, a gyda delweddau gan Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

New work

Gwaith newydd