News

Now Showing:

Various ongoing group exhibitions including:

Fountain Fine Art 115 Rhosmaen Street, Llandeilo SA19 6EN.

Queen Street Gallery 33 Queen Street, Neath SA11 1DN.

Coming:

Solo exhibitions

New Work

13th November - 7th December, 2022, Ffin y Parc, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Paintings

March 2023, Queen Street Gallery, 33 Queen Street, Neath, SA11 1DN.

Group exhibitions

Celebration of Welsh Contemporary Painting 2022

July to August, 2022, Cyfarthfa Castle Museum and Art Gallery, Merthyr Tydfil.​

The Welsh Group

18th September to 20th October, 2022, Turner House Gallery, Penarth, Vale of Glamorgan.​

The Welsh Group: Across Two Valleys

The Welsh Group exhibiting in two neighbouring valleys simultaneously; Merthyr and Cynon.

28th October - 26th November 2022, Redhouse Cymru, Merthyr Tydfil and Cynon Valley Museum & Gallery, Aberdare.

 

Out Now:

Publication 

Ox

Poetry by Martin Hayes with images by Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

CD

Working To Design by Dunkie

New CD version of the full length album by Dunkie, with imagery throughout by Gustavius Payne. (Vinyl double album coming soon).

New work

Newyddion

Yn Arddangos Nawr:

Arddangosfeydd grŵp parhaus amrywiol gan gynnwys:

Fountain Fine Art 115 Stryd Rhosmaen, Llandeilo SA19 6EN.

Queen Street Gallery, 33 Heol y Frenhines, Castell-nedd SA11 1DN. 

Ar Gorwel:

Arddangosfeydd unigol

Gwaith Newydd

13eg Dachwedd - 7fed Rhagfyr, 2022, Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Paentiadau

March 2023, Queen Street Gallery, 33 Heol y Frenhines, Castell-nedd, SA11 1DN

Arddangosfeydd grŵp

Dathliad Peintiadau Cyfoes Cymreig

Gorffennaf i Awst, 2022, Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa, Merthyr Tudful.

Y Grŵp Cymreig

18fed Medi - 20fed Hydref, 2022, Oriel Turner House, Penarth, Bro Morgannwg.

Y Grŵp Cymreig: Ar Draws Dau Gwm

Y Grŵp Cymreig yn arddangos mewn dau gwm cyfagos ar yr un pryd; Merthyr a Cynon.

28ain Hydref - 26ain Tachwedd 2022, Redhouse Cymru, Merthyr Tudful ac Amgueddfa ac Oriel Cwm Cynon, Aberdâr.

 

Ar Gael Nawr:

Cyhoeddiad

Ox

Barddoniaeth gan Martin Hayes gyda delweddau gan Gus Payne (Knives Forks and Spoons Press).

CD

Working To Design gan Dunkie

Fersiwn newydd CD o'r albwm llawn gan Dunkie, gyda delweddau drwyddi draw gan Gustavius Payne. (Albwm finyl dwbl yn dod yn fuan).

Gwaith newydd