News

Out soon:

Publication 

Ox

Poetry by Martin Hayes with images by Gus Payne (Knives Fork Spoons Press).

 

Coming:

Group exhibitions

The Welsh Group

3rd - 24th April, 2021, Attic Gallery, Swansea SA1 3XL.

(Also, 2021 exhibition by The Welsh Group, with dates to be finalised: Waterfront Gallery, Milford Haven).

Solo exhibition

New Work

(Originally planned for May - June 2020 - Unfortunately this exhibition has been delayed due to Covid-19 restrictions. New dates to be announced), Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Available now:

Working To Design by Dunkie

New CD version of the full length album by Dunkie, with imagery throughout by Gustavius Payne. (Vinyl double album coming soon).

Onward / Ymlaen!

An anthology of radical poetry from contemporary Wales, edited by Mike Jenkins, with a Foreword from Mark Serwotka, and with images by Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

Newyddion

Mas yn fuan:

Cyhoeddiad

Ox

Barddoniaeth gan Martin Hayes gyda delweddau gan Gus Payne (Knives Fork Spoons Press).

Ar gorwel:

Arddangosfeydd grŵp

Y Grŵp Cymreig

3ydd - 24ain Ebrill, 2021, Attic Gallery, Abertawe SA1 3XL.

(Hefyd, arddangosfa 2021 arall gan Y Grŵp Cymreig, gyda dyddiadau i'w cwblhau: Oriel y Glannau, Aberdaugleddau).

Arddangosfa unigol

Gwaith Newydd

(Cynlluniwyd yn wreiddiol ar gyfer Mai - Mehefin 2020 - Yn anffodus mae'r arddangosfa hon wedi'i gohirio oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Dyddiadau newydd i'w cyhoeddi), Oriel Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Ar gael nawr:
Working To Design gan Dunkie

Fersiwn newydd CD o'r albwm llawn gan Dunkie, gyda delweddau drwyddi draw gan Gustavius Payne. (Albwm finyl dwbl yn dod yn fuan).

Onward / Ymlaen!
Blodeugerdd o farddoniaeth radical o Gymru gyfoes, wedi'i golygu gan Mike Jenkins, gyda Rhagair gan Mark Serwotka, a gyda delweddau gan Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

New work

Gwaith newydd

All rights reserved. Copyright Gustavius Payne.   Cedwir pob hawl. Hawlfraint Gustavius Payne.

  • Twitter
  • Instagram