News

Now showing:

Group exhibition:

The Welsh Group - Lockdown 

15th July - 15th August 2020

Online: The Welsh Group website.

Forthcoming:

Group exhibition:

The Welsh Group - Twenty Twenty 

19th August - 13th September 2020

FOUND Gallery, 1 Bulwark, Brecon, LD3 7LB.

Solo exhibition

New Work

Delayed (Originally 24th May - 17th June 2020), Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Available now:

Onward / Ymlaen!

An anthology of radical poetry from contemporary Wales, edited by Mike Jenkins, with a Foreword from Mark Serwotka, and with images by Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

Newyddion

Yn arddangos nawr:

Arddangosfa grŵp:

Y Grŵp Cymreig - Cyfyngiadau Symud

15fed Gorffennaf - 15eg Awst 2020

Ar-lein: Gwefan Y Grŵp Cymreig

Ar gorwel:

Arddangosfa grŵp:

Y Grŵp Cymreig - Dau Ddeg Ugain

19eg Awst - 13eg Fedi 2020
Oriel FOUND, 1 Bulwark, Aberhonddu, LD3 7LB.

Arddangosfa unigol

Gwaith Newydd

Oedi (Yn wreiddiol 24ain Fai - 17eg Fehefin 2020), Oriel Ffin y Parc, Betws Road. Llanrwst, Conwy LL26 0PT.

Ar gael nawr:
Onward / Ymlaen!
Blodeugerdd o farddoniaeth radical o Gymru gyfoes, wedi'i golygu gan Mike Jenkins, gyda Rhagair gan Mark Serwotka, a gyda delweddau gan Gustavius Payne. Culture Matters (ISBN: 978-1-912710-16-4)

All rights reserved. Copyright Gustavius Payne.   Cedwir pob hawl. Hawlfraint Gustavius Payne.

  • Twitter
  • Instagram