The Rising
Oil on canvas, 86x71cm, 2013.
The Cause and Effect Hypothesis
Y Ddamcaniaeth Achos ac Effaith. Oil on canvas, 112x163cm, 2013.
Y Drws
Oil on canvas, 86x71cm, 2013.
Embalmed / Mwydodd
Oil on canvas, 51x40cm, 2013.
Blwyddyn o Ddathlu
Oil on canvas, 163x112cm, 2013.
Rhybydd / Warning
Oil on canvas, 66x50cm, 2013.
Caution
Oil on canvas, 30x25cm, 2013.
Caution
Oil on canvas, 30x25cm, 2013.
Caution
Oil on canvas, 30x25cm, 2013.
Rhywbeth i Ddweud? Something To Say?
Oil on canvas, 51x40cm, 2013.
Bound
Oil canvas, 25x31cm, 2013.
The Idealist
Oil on canvas, 66x50cm, 2013
Our Great Hope / Ein Gobaith Mawr
Oil on canvas, 86x71cm, 2013.
Special Day
Oil on canvas, 51x40cm, 2013.
The Flag Waver / Codwr y Faner
Oil on canvas, 50x66cm, 2013.
Celebration
Oil on canvas, 30x25cm, 2013.
The Young Somnambulists
Oil on canvas, 18x13cm, 2013.
The Young Somnambulists
Oil on canvas, 51x40cm, 2013.
The Young Somnambulists
Oil on canvas, 46x46cm, 2013.
The Young Somnambulist
Oil on canvas, 18x13cm, 2013.
The Young Somnambulist
Oil on canvas, 25x31cm, 2013.
The Young Somnambulist
Oil on canvas, 25x31cm, 2013.
The Young Somnambulist
Oil on canvas, 13x18cm, 2013.
The Young Somnambulist
Oil on canvas, 18x13cm, 2013.
The Young Somnambulist
Oil on canvas, 25x31cm, 2013.
The Somnambulist
Oil on canvas, 13x18cm, 2013.
Something To Say?
Oil on canvas, 25x31cm, 2013.
Something To Say?
Oil on canvas, 13x18cm, 2013.
Something To Say?
Oil on canvas, 41x30cm, 2013.
Something To Say?
Oil on canvas, 18x13cm, 2013.
Something To Say?
Oil on canvas, 13x18cm, 2013.
Something To Say?
Oil on canvas, 25x31cm, 2013.
His Master
Oil on canvas, 13x18cm, 2013.
Dod At Ei Choed
Oil on canvas, 50x66cm, 2013.
His Master
Oil on canvas, 76x81cm, 2013.
His Master
Oil on canvas, 13x18cm, 2013.
Hound
Oil on canvas, 18x13cm, 2013.
Hound
Oil on canvas, 18x13cm, 2013.
Dog
Oil on canvas, 18x13cm, 2013.
The White Crow
Oil on canvas, 13x18cm, 2013.
Show More / Dangos mwy

All rights reserved. Copyright Gustavius Payne.   Cedwir pob hawl. Hawlfraint Gustavius Payne.

  • Twitter
  • Instagram
Something To Say?

Oil on canvas, 41x30cm, 2013.